ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 โดยการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6  และจากการคัดเลือกนักแสดงรายการโทรทัศน์ทั้งนักแสดงนำชาย นักแสดงนำหญิง นักแสดงประกอบชาย และนักแสดงประกอบหญิง รวมทั้งผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชายและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง ที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เป็นแบบอบ่างที่ดีแก่เยาวชนไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับสมัครจำนวนจำกัด 400 คน ดาวน์โหลดข้อมูลการรัยสมัครและใบสมัครได้ที่ www.royin.go.th 

ประกาศ

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) กำหนดจัดสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “English Language Olympics : Motivating & Guiding students toward Success in Regional English Skill Competitions” ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยังโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้จากโรงเรียนต้นสังกัด

ประกาศ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “รักแม่ขอแค่ภาพเดียว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมบาชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2559 ส่งผลงานได้ที่ E-mail : iServeRatchaburi@gmail.com กรอกข้อมูลผู้สมัครและคำบรรยายภาพที่เว็บไซต์ http://bit.ly/iserverbphotocontest

ประกาศ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดหัวข้อหลักสูตรและรายละเอียดได้ที่ www.english.obec.go.th ส่งเอกสารประกาบการสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

ประกาศ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ขอเชิญเรียนเชิญคณะผู้บริหารและครูอาจารย์ ร่วมจัดกอจกรรมปละนำนนักเรียน อ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสาดล และร่วมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559

ประกาศ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกันจัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management - KM) เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนผ่านภูมิปัญญาสาธิตจุฬาฯ ระยะที่ 2 สามารถเข้าชมโครงการเทคนิคการสอนทั้งหมดได้ที่ www.youtube.com หรือ www.kusol.org เพื่อนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตต่อไป

 

 

 

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

เอกสารบรรยายการอบรมเรื่องงบประมาณ วันที่ 12 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

หน้าแรก

คู่มือปฎิบัติงาน KRS/ARS ปี 2559

ข้อมูลสารสนเทศ

รหัสสำหรับใช้งานเว็บข้อมูลสารสนเทศ

เพลง to be number one 2559

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

นวัตกรรมการนิเทศ

คู่มือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบควบคุมภายใน

มาตรฐานสำนักงานเขต

คุณลักษณะครุภัณฑ์

หน่วยงานภายนอก

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

เว็บไซต์สำคัญ

11

2


6
Login Form

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒

ทำเนียบผู้บริหาร

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ว7

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17

การบรรจุครูผู้ช่วย

ว20 พัฒนาอย่างเข้ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์สำนักงานเขต

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ สพฐ

แผนปฏิบัติการปี 2559

สพป.รบ.๒นาฬิกา

สถิติผู้เข้าชม

Today162
Yesterday236
Week686
Month5358
All189796

Currently are 16 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions